อาจารย์ รวิ อุตตมธนินทร์อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์

Dr. Ravi Uttamatanin

ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์