อุปกรณ์สำหรับการศึกษา


ด้าน Software


Parallels Desktop

     

     โปรแกรม Parallels Desktop คือ โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ Windows บน OS X สามารพัฒนาและทดสอบระบบปฏิบัติการได้หลายระบบ Parallels Desktop เป็นการจำลองระบบปฏิบัติการอื่นๆ เหมือนกับระบบ Virtualization 

     Parallels Desktop for Mac สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้บน Mac มีแบบทดลองการใช้งานและมีแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบัน Parallels Desktop for Mac พัฒนาเพื่อรองรับการติตตั้ง Windows 10 และยังสามารถตั้งค่าการแบ่งหน่วยความจำไปยังส่วนของการใช้งานวินโดว์ได้

ด้าน Hardware

Fluke 115 Handheld Digital Multimeter

      

 

     Fluke 115 เป็นเครื่องมัลติมิเตอร์ชนิด RMS ที่ทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยมีความละอียดในการวัดเท่ากับ 6,000 เคาต์และแสดงผลเป็นแบบกราฟแท่ง Fluke 115 ได้รับการรับรองตามาตรฐาน CATT II IEC 61010-1 2nd Edition มาตรฐานความปลอดภัย IEC 61010-1 2nd Edition กำหนดประเภทการวัดไว้ 4 ประเภท (CAT I ถึง IV) ตามอันตรายจากอิมพัลส์ที่สูงขึ้นชั่วครู่ มิเตอร์ประเภท CAT III ถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกันภาวะอิมพัลส์ที่สูงขึ้นชั่วครู่ในการติดตั้งอุปกรณ์แบบยึดติดที่ระดับการจ่ายไฟ

ด้าน Network


Server

ชุดเครื่องมือสำหรับเข้าหัวและทดสอบ LAN

RJ45 Modular Plug

IP Camera

TP-link Router

ด้าน Embedded/IOT

The Parallella Computer

Zed Board

Xilinx University Vertex II Development System