ข่าว/ประกาศ

ข่าว กิจกรรม เเละประกาศจากสาขา

อ่าอ่านต่ออ่อ่

กิจกรรมประกาาศ

กำหนดการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอที่นักศึกษาได้ปฎิบัติ

อ่านต่อ


   ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

อาคาร 42 ห้อง 4224 ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์(iMac)


   ห้องปฎิบัติการสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

อาคาร 47 ห้อง 4765 ห้องปฎิบัติการสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (Project LAB)


   อุปกรณ์อ่านต่อ

Parallels Desktop

จำนวนผู้เข้าชม

free hit counter